به گزارش آرانیوس، شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه 13 مهرماه) جزئیات برنامه هفتم بند 3 این طرح را تصویب کرد. با توجه به بند «پ»؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از طی مراحل قانونی، نسبت به سرمایه گذاری عمومی در طرح های با کارایی و نرخ ارز در قالب عرضه عمومی سهام شرکت دولتی پروژه و همچنین انتشار اوراق قرضه (ارز – ریالی) اطمینان حاصل نماید. با لازم الاجرا

تماس با ما